EDILKAMIN    
 dostawa do Czech  dostawa do Niemiec  dostawa na Litwe  dostawa na Lotwe  dostawa do Rosji  dostawa na Slowacje  dostawa na Ukraine    
   
 
Szukaj
Wyszukiwanie zaawansowane
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł Koszyk
  Katalog » Regulamin Moje konto     
Kategorie
  » IDRO
  » AQUATONDO
  » THERMOFIRE
  » AIRFIRE
  » CRISTAL
  » FIRETRONIC
  » FLAT / DOUBLE FLAT
  » TECNO
  » EGO
  » STILE
  » TITANO
  » STATUS
  » ERICA
  » MISS
  » GIULIA
  » GLORIA
  » DAMA
  » ELF
  » ASIA
  » VENERE
  » MARIÙ
  » IRIS
  » OLYMPIA
  » AQUA
  » COMFORT
  » CALIDRA
  » WARM
  » KLIMA
Waluty
Informacje
Regulamin
Kontakt
Dostawa
Pomoc
Mapa Sklepu
Katalog produktów
Aktualności
Kominki z płaszczem wodnym Aquatondo i Idro - zasady urzytkowani
Zestaw wymiennikowo pompowy KIT3
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:

E-mail:

Nazwa:


Regulamin
REGULAMIN SKLEPU

1. Właścicielem sklepu internetowego www.kominki.edilakmin.pl jest firma FISHKA Wojciech Ryszkiewicz zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Opola w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 30673, z siedzibą w Opolu, ul. Chabrów 173/4, posiadająca numer statystyczny REGON: 532208680, NIP: 754-169-62-12 zwanym dalej Sprzedawcą , kominki.edilkamin.pl , Sklep.

2. Sklep internetowy www.kominki.edilkamin.pl prowadzi sprzedaż towarów wymienionych w katalogu produktów  za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski i w języku polskim z zastrzeżeniem pkt. 4 i pkt 4.a w sekcji regulaminu „Warunki Dostawy i Transportu”

3. Zamówienia można składać 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

4. Warunki techniczne dotyczące korzystania z usług sklepu są następujące: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.

5. Oprogramowanie, w oparciu o które został utworzony sklep internetowy www.kominki.edilkamin.pl, zostało opracowane w sposób, który powinien w najdalej idącym zakresie pozostawić je wolnym od wad. Jednakże pomimo zachowania należytej staranności oraz przetestowania oprogramowania nie wyklucza się możliwości pojawienia się błędów we wprowadzanych danych. W celu skorygowania ewentualnie pojawiających się błędów prosimy o ich zgłaszanie w formie e-mail pod adresem kominki@edilkamin.pl .

6. Zakupów w sklepie internetowym www.kominki.edilkamin.pl może dokonywać każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, jednak zasadniczym celem jego działania jest sprzedaż detaliczna i transakcje pomiędzy firmami odbywają się na zasadach wcześniejszych ustaleń.
PRZEDMIOT TRANSAKCJI

1. Przedmiotem transakcji dokonywanych przez strony transakcji w sieci Internet są towary wymienione w katalogu produktów sklepu internetowego kominki.edilkamin.pl w chwili składania zamówienia.

2. Ceny towarów znajdujących się w katalogu produktów sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich oraz Euro i zawierają podatek VAT.

2.a. Ceny przedstawiane w Euro są uaktualniane wraz ze zmianami cennika fabrycznego producenta towaru, natomiast ceny w złotych polskich są wynikiem przeliczenia aktualnego kursu sprzedaży Euro.

3. Zapłata za wszystkie towary występujące w ofercie sklepu internetowego odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą polskich złotych, a w wypadku płatności z poza terytorium Polski w walucie lokalnej Nabywcy przeliczonej na polskie złote.

4. Wszystkie towary znajdujące się w katalogu produktów sklepu i będące przedmiotem transakcji są fabrycznie nowe i podlegają pełnej gwarancji producenta.
SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I FORMY POTWIERDZENIA
1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wybranie z katalogu produktów sklepu internetowego kominki.edilkamin.pl żądanego towaru oraz umieszczenie go w koszyku zakupów. W trakcie dokonywania zakupów można korygować zawartość koszyka zwiększając lub zmniejszając ilość każdego towaru.

2. Warunkiem przyjęcia pierwszego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza z danymi osobowymi. Konieczne jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego pracownikowi sklepu kontakt z Nabywcą w trakcie realizacji zamówienia. Każdy Nabywca podczas rejestracji w sklepie kominki.edilkamin.pl otrzymuje swój indywidualny login i hasło.

3. Wysłanie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza i wysłaniu zamówienia.

4. Po otrzymaniu zamówienia system informatyczny sklepu internetowego automatycznie generuje e-mail z prośbą o potwierdzenie zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją. List jest przesłany na adres poczty internetowej, który został wskazany w formularzu zamówienia.

5. Nabywca powinien zweryfikować specyfikację zamówienia oraz dane adresowe, a następnie, w ciągu trzech dni od daty wysłania, potwierdzić przesłany e-mail, klikając na link potwierdzam zamówienie. W przypadku rozbieżności Nabywca powinien skontaktować się telefonicznie lub pocztą elektroniczną ze sklepem. Potwierdzone zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym sklepu. Potwierdzenie zamówienia przez Nabywcę traktowane jest jako oferta zawarcia umowy na warunkach określonych przez kominki.edilkamin.pl w zaproszeniu do składania ofert w odniesieniu do danego towaru. Zamówienia niepotwierdzone w/w terminie zostają anulowane i nie będą realizowane.

6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez kominki.edilkamin.pl dochodzi do zawarcia pomiędzy kominki.edilkamin.pl a Nabywcą umowy sprzedaży. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przesłanie ich Klientowi wraz z fakturą VAT.

7. Niezależnie od przesłanego potwierdzenia, osoba obsługująca sklep internetowy kominki.edilkamin.pl weryfikuje telefonicznie dane osobowe Nabywcy i potwierdza fakt złożenia zamówienia oraz termin dostawy. Każde złożone zamówienie jest potwierdzane przez sklep telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

9. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez konieczności jej podpisu.

10. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych, właściciel sklepu kominki.edilkamin.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym poinformuje Nabywcę.
WARUNKI DOSTAWY I TRANSPORTU
1. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu, Nabywca będzie informowany przez obsługę sklepu internetowego kominki.edilkamin.pl o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (lub o możliwości jego skrócenia) oraz o proponowanym terminie dostawy.

2. W przypadku wyboru przez Nabywcę formy płatności przelewem przed dostawą towaru, dostawa jest realizowana (towar zostaje wysłany) po zaksięgowaniu środków pieniężnych przez sklep, w pierwszym możliwym, uzgodnionym terminie.

3. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy spedycyjnej obsługującej Sprzedawcę na wskazany przez Nabywcę  w formularzu zamówienia adres dostawy.

4. W przypadku zainteresowania klienta wysyłką towarów poza granice Polski i jednoczesnej możliwości technicznej realizacji transakcji ze strony sklepu, ceny towarów, koszty i warunki dostawy każdorazowo będą uzgadniane pomiędzy sklepem a nabywcą towaru.

4.a. Zryczałtowany koszt dostarczenia towaru do Nabywcy na terenie Polski wynosi 300 pln brutto (z VAT), i w ramach promocji, w terminie do odwołania Nabywca nie ponosi kosztu dostawy. W wypadku rezygnacji z promocji lub zakupu, po fakcie wykonania dostawy, Nabywca nie podlega wtedy promocji i ponosi koszty dostawy.

4.b. Zamawiane towary mogą być dostarczane również do następujących krajów:
  • Niemcy
  • Holandia
  • Republika Czeska
  • Słowacja
  • Węgry
  • Austria
  • Bułgaria
  • Litwa
  • Łotwa
  • Estonia
W wypadku chęci wysyłki do tych krajów prosimy o kontakt e-mail na adres kominki@edilkamin.pl z zaznaczeniem : model, ilość, adres (koniecznie z kodem pocztowym) oraz oczekiwany termin odbioru. Sklep ciągu 1 dnia roboczego odeśle odpowiedź z wyceną . Na terenie ww krajów towary dostarczane są zwykle w ciągu 4-5 dni od daty wysyłki.

4.c. W wypadku sprzedaży zagranicznej jedyną możliwą formą zapłaty dla Sklepu jest przelew bankowy, a w wyjątkowych przypadkach przelew system PayPal.

5. Nabywca potwierdza pisemnym pokwitowaniem odbiór przesyłki dostarczonej przez firmę spedycyjną. W chwili odbioru Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu (szerzej w sekcji: Gwarancja, reklamacje, zwroty towarów).

6. W wypadku sprzedaży towaru nie występującego aktualnie na magazynie lub posiadającego status „na zamówienie” Sprzedawca skontaktuje się z Nabywcą i zaproponuje zadatek będący zabezpieczeniem transakcji o którym mowa w pkt. 2 w sekcji FORMY PŁATNOŚCI.

7. Dostawy towarów przeprowadzane są przez firmę spedycyjną w systemie „burta-burta” - czyli dostawa pod adres Nabywcy bez obowiązku rozładunku i przemieszczania towaru, Nabywca więc powinien zadbać o odbiór towaru przy dostawie , osoby i/lub sprzęt do tego niezbędny.
FORMY PŁATNOŚCI
1. Płatności za zamówiony towar z dostawą na terenie Polski można dokonywać alternatywnie poprzez zapłatę:

1.a. Gotówką (za pobraniem) - przy odbiorze zamówionego produktu. Płatność następuje bezpośrednio do rąk pracownika firmy spedycyjnej.

1.b. Przelewem - wpłata na konto bankowe sklepu internetowego kominki.edilkamin.pl w formie przedpłaty.

1.c. Za pobraniem z wcześniejszą częściową przedpłatą. Ta forma zapłaty stosowana jest przede wszystkim w wypadku zakupu towarów oznaczonych w sklepie jako „towar na zamówienie” lub nie występujących na magazynie i sprowadzanych specjalnie dla Nabywcy.

1.d. Przy sprzedaży zagranicznej – patrz pkt. 4.b. I pkt. 4.c. sekcji WARUNKI DOSTAWY i TRANSPORTU.

2. Z uwagi na specyfikę branży , w wypadku sprzedaży towaru „na zamówienie” jak w pkt. 1.c. częściowa przedpłata stanowi zabezpieczenie dla Sprzedawcy na wypadek rezygnacji Nabywcy z odbioru towaru sprowadzanego specjalnie dla niego na zamówienie. Wysokość kwoty, którą potrąci sklep jest nie mniejsza niż 10% oficjalnej ceny katalogowej powiększonej o koszt dostawy (jeśli taka miała miejsce). Jeśli rzeczywiste koszty wycofania transakcji przekraczają wyżej wymienioną sumę, potrącenie wyniesie dokładnie tyle ile wynoszą koszty Sprzedawcy związane z tą transakcją. Pkt 2. został wprowadzony do regulaminu tylko i wyłącznie dla wykluczenia transakcji mogących prowadzić do strat z tytułu nieprzemyślanych przez Nabywcę decyzji zakupowych jak i do wykluczenia ewentualnych wrogich działań konkurencji. Zastosowanie pkt. 2. ma charakter ostateczny i zawsze wymaga poinformowania Nabywcy przez Sprzedawcę w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
FAKTURY VAT
1.Do każdego zamówienia sklep internetowy kominki.edilkamin.pl wystawia fakturę VAT. Wysyłana jest ona wraz z zamówionym produktem lub pocztą w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia odbioru zamówienia, jednakże nie wcześniej niż po otrzymaniu zapłaty w przypadku formy płatności w postaci przelewu.

2.Na życzenie Nabywcy w wypadku częściowej lub całkowitej przedpłaty Sprzedawca wystawi Fakturę Proforma zawierającą wszystkie podsumowanie zamówienia jak i dane niezbędne do wykonania przelewu.
GWARANCJA, REKLAMACJE, ZWROTY TOWARÓW
1. Każdy produkt zakupiony w sklepie internetowym kominki.edilkamin.pl jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. Posiada gwarancję producenta lub importera obowiązującą na terenie Polski. Warunki gwarancji są określone w karcie gwarancji wystawionej przez gwaranta i przesyłanej Nabywcy.

2. W razie wykrytych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu oraz ewentualnych stwierdzonych braków związanych z kradzieżą części przesyłki, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego. Należy się również skontaktować z obsługą sklepu internetowego kominki.edilkamin.pl w celu wyjaśnienia sprawy.

3. W przypadku, gdy zakupiony towar jest niezgodny z umową, bądź posiada wady:
Z racji zwykle dużych gabarytów towarów Nabywca winien zawiadomić obsługę sklepu kominki.edilkamin.pl za pośrednictwem e-mail lub wskazanego w sklepie numeru telefonu kontaktowego. Po konsultacji z obsługą sklepu towar (lub ewentualnie jego część) może zostać wysłany przez Nabywcę wraz z pisemnym zgłoszeniem zawierającym opis stwierdzonych niezgodności oraz termin i okoliczności ich ujawnienia na adres magazynu towarów, który poda Nabywcy obsługa sklepu. Klient zostanie zawiadomiony w ciągu 14 dni od wpłynięcia reklamacji (tj.  zgłoszeniem niezgodności wraz z towarem) o sposobie jej rozpatrzenia. Jeżeli roszczenie Nabywcy uznane zostanie za zasadne, towar będzie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwie, sklep internetowy kominki.edilkamin.pl zwróci Nabywcy równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię faktury VAT, która jest dowodem zakupu.  W przypadku zwrotu gotówki sklep wysyła listem priorytetowym oryginał i kopię faktury korygującej. Po podpisaniu kopii faktury korygującej. Nabywca powinien odesłać  ją w ciągu 7 dni. Po otrzymaniu podpisanej faktury korygującej sklep kominki.edilkamin.pl niezwłocznie zwróci równowartość ceny zakupu na wskazane przez Nabywcę towaru konto bankowe.

4. Zgodnie z  Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U.  Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) w okresie 10 dni od momentu dostarczenia zamówionego towaru,, konsument ma prawo  zrezygnować z zakupionego w sklepie kominki.edilkamin.pl towaru bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie. Zwrot towaru następuje na adres , który poda obsługa sklepu w momencie zgłaszania faktu rezygnacji przez klienta. Zwracany towar zostanie poddany sprawdzeniu pod kątem istnienia ewentualnego zużycia, zdekompletowania bądź uszkodzeń. Towar nie może być używany, montowany, musi posiadać oryginalne opakowanie w jakim został sprzedany nabywcy i winien być w stanie nadającym się do natychmiastowej sprzedaży chętnemu nabywcy. Do zwracanego towaru należy załączyć  pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oryginał faktury VAT wraz z kartą gwarancyjną. Jeśli zwracany towar spełnia w/w wymagania, tj. nie nośi śladów zużycia, zdekompletowania, bądź uszkodzenia , sklep kominki.edilkamin.pl przesyła konsumentowi listem priorytetowym oryginał i kopię faktury korygującej. Konsument powinien podpisać  kopię faktury korygującej i odesłać ją w ciągu 7 dni. Po otrzymaniu podpisanej faktury korygującej  sklep kominki.edilkamin.pl niezwłocznie zwróci pełną równowartość ceny zakupu na wskazane przez konsumenta konto bankowe.  Koszty przesyłki zwracanego towaru nie podlegają refundacji dla Nabywcy. Pkt 4. nie ma zastosowania w wypadku towarów specjalnie sprowadzanych dla klienta „na zamówienie” opisanych w sekcji FORMY PŁATNOŚCI pkt.2.

5. Niewielkie różnice pomiędzy opisami i zdjęciami a faktycznymi cechami produktów nie mogą być podstawą składania reklamacji. Sklep zawiera jedynie dane informacyjne ułatwiające wybór Nabywcy a pełne dane przedstawiane są jedynie przez producenta oferowanych towarów na stronie internetowej www.edilkamin.it .
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sklep internetowy kominki.edilkamin.pl zastrzega sobie prawo do:
korekt, zmian w zakresie oferowanego asortymentu towarów i cen,
wprowadzania nowych i wycofywania poszczególnych towarów z katalogu produktów sklepu,
przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu,
prowadzenia akcji promocyjnych, w których promocja może być ograniczona ilościowo i czasowo,
do zmiany treści regulaminu bez uprzedniego poinformowania.
2. W wypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia lub zagrożenia rentowności sprzedaży Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przeprowadzenia transakcji lub złożenia Nabywcy propozycji zakupu na alternatywnych warunkach. 
3. Wykorzystywane informacje dotyczące oferowanych towarów w sklepie internetowym kominki.edilkamin.pl są danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów, które nie mogą być podstawą roszczeń.
4. Wszystkie wymienione towary i nazwy są używane wyłącznie w celach indentyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
5.Informacje o towarach zawarte na stronie kominki.edilkamin.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Nabywców treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Nabywcę, sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych. Sklep nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Nabywców za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych sklep zawiadomi Nabywcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.
7. Składając zamówienie Nabywca akceptuje treść powyższego regulaminu i wyraża tym samym zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr133 poz. 883 wraz z późniejszymi zmianami.
8. Dane osobowe Nabywcy będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz bieżącej działalności handlowej i marketingowej właściciela sklepu internetowego. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Nabywca ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie sądownie rozstrzygane kwestie sporne rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1  stycznia 2009 roku.
10. Korzystanie ze stron internetowych sklepu internetowego kominki.edilkamin.pl oznacza bezwarunkową akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 
Wszelkie opinie, sugestie oraz zapytania dotyczące funkcjonowania sklepu kominki.edilkamin.pl prosimy kierować za pomocą formularza kontaktowego lub listownie i telefoniczne na adres:
Sklep www.kominki.edilkamin.pl

FISHKA Wojciech Ryszkiewicz
ul. Chabrów 173/4
45-221 Opole
tel.  069 172 77 07  
e-mail: kominki@edilkamin.pl
Powrót
Kontakt
e-mailkominki@edilkamin.pl
Tel+48.691 727 707
GSM+48.696 727 001
GG2292657
Skype kominki.francuskie.com
Bestsellery
AQUATONDO 22 PIANO (płaski) PLUS
AQUATONDO 22 PIANO (płaski) PLUS
8.966,11 zł
AQUATONDO 29 SX z szybą boczną prawą
AQUATONDO 29 SX z szybą boczną prawą
11.271,88 zł
IDRO 50
IDRO 50
6.435,80 zł
AQUATONDO 29 płaski
AQUATONDO 29 płaski
10.550,49 zł
ERIKA BEŻ
ERIKA BEŻ
2.860,36 zł
OLYMPIA STAL
OLYMPIA STAL
7.480,93 zł
Nowości
OLYMPIA STAL
OLYMPIA STAL

7.480,93 zł

Zobacz wszystkie
  15 grudzień 2019      583526 wywołań od 04 sierpień 2008  
Powered by 2009 Edilkamin
Dzisiaj cenę złotówkową przeliczamy według kursu: 1 € = 4.47209978PLN.